Zhong Xintong

Li Jiaming
Zhai Yujia
dogecoin mining rate
Kyu Hyun
Lin Zaifan

Hong Wei

  1978.02--1980.01 Troop service,dogecoin mining rate.